Budimex.pl

Raport bieżący nr 11 / 2018

Data: 7 marca 2018 16:39

Podpisanie umowy z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp z o.o. i wybór oferty Budimeksu przez tego samego Inwestora

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 7 marca 2018 roku zawarł z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp z o.o.  umowę na realizację pierwszego etapu Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego obejmującego budowę Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach o wartości 85 744 715 zł netto.

 

Dane umowy:
Termin rozpoczęcia robót: 7 dni od przekazania placu budowy. Zamawiający ma 21 dni od podpisania umowy na przekazanie placu budowy.

 

Termin zakończenia robót: 1 lipca 2019 r.

 

Zaliczka: brak

 

Okres gwarancji: 60 miesięcy

 

Terminy płatności: 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu brutto.

 

Kary umowne nie odbiegają od standardów rynkowych. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć 15% ceny ofertowej brutto jednakże limit ten nie obejmuje kary za odstąpienie, która może być naliczona odrębnie w wysokości 15% ceny ofertowej brutto. Inwestorowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kar umownych.

 

W dniu dzisiejszym ten sam inwestor wybrał również ofertę Budimeksu, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym  na: „Rozbudowę, przebudowę i remont szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu "CELKÓW" w Markach przy ul. Szkolnej 9” o wartości 27 229 273 zł netto.

 

Wartość umowy oraz wybranej oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 04.04.2017

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu