Budimex.pl

Raport bieżący nr 10 / 2018

Data: 5 marca 2018 11:11

Podpisanie umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska na budowę wiaduktu Biskupia Górka

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 5 marca 2018 roku Budimex SA zawarł z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska umowę na budowę wiaduktu Biskupia Górka. O wyborze oferty Budimeksu SA, jako najkorzystniejszej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 77/2017 z dnia 30 października 2017 roku.   

 

Wartość umowy: 116 784 921,23 PLN netto  

Termin rozpoczęcia prac: od daty zawarcia umowy  

Termin zakończenia robót: 31.07.2019 r. 

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od Daty Odbioru Końcowego  

Zaliczka: brak  

Terminy płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto  

Kary umowne nie odbiegają od standardów rynkowych. 

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł.                                                                                                                                                   

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 04.04.2017

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu