Budimex.pl

Plac Litewski w Lublinie dla mieszkańców

Data aktualności: 14 czerwca 2017
Plac Litewski w Lublinie dla mieszkańców

W dniu dzisiejszym Prezydent Lublina Krzysztof Żuk przekaże mieszkańcom zmodernizowany i rozbudowany przez Budimex SA plac Litewski. Główną atrakcją placu będzie multimedialny park fontann, który na początku lat 70. ubiegłego wieku został wpisany do rejestru zabytków.

 

Symboliczne otwarcie placu Litewskiego połączone będzie z dwoma wieczornymi pokazami multimedialnymi, przygotowanymi specjalnie na potrzeby Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

 

Plac Litewski zajmuje ok. 35 tys. m.kw. Podstawowym założeniem rewitalizacji była likwidacja ruchu kołowego na głównym trakcie komunikacyjnym miasta. Został zachowany układ przestrzenny Placu, który ma dwie przestrzenie ogrodowe i otwartą rekreacyjną część środkową z fontanną. W centralnej części placu, w miejscu starej fontanny, powstał interaktywny kompleks urządzeń wodnych z możliwością organizowania pokazów multimedialnych. W osi promenady Krakowskiego Przedmieścia powstało siedem fontann linearnych wraz z fontanną spiralną. Główna część placu została wyłożona płytami i kostką granitową. Zmienił się również układ terenów zielonych poprzez nowe wyspy zieleni.

 

W ramach inwestycji Budimex wymienił również wszelkie instalacje, wybudował ogrodzenie dla stacji meteorologicznej, zrewitalizował tereny przyległe do Placu Litewskiego - Plac Krąpca i Plac Czechowicza oraz przeniósł w nowe miejsce Pomnik Nieznanego Żołnierza.

 

Prace prowadzone były od kwietnia 2016 roku. Wartość kontraktu wyniosła ponad 42 mln złotych netto.

 

Towarzyszące robotom budowlanym prace archeologiczne pozwoliły odkryć wiele reliktów przeszłości, w części związanych z rozwojem miasta, ale również znacznie wyprzedzające jego powstanie. Natrafiono na pozostałości różnych budynków mieszkalnych i gospodarczych z czasów średniowiecza oraz zidentyfikowano wiele śladów wytwórczości rzemieślniczej. Archeolodzy odsłonili także relikty dawnych traktów, a przykłady stosowanych nawierzchni można oglądać w tzw. „oknie czasu” - podziemnej komorze przykrytej szklaną taflą, którą ulokowano w miejscu odkrycia historycznych dróg.


 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu