Budimex.pl

Aktualności

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2010 r.

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wyników finansowych Grupy Budimex za I kwartał 2010

W I kwartale 2010 roku Grupa Budimex zrealizowała niższą sprzedaż niż w analogicznym okresie 2009, ale poprawiła swoje wyniki zarówno na poziomie operacyjnym, zysku przed opodatkowaniem, jak i netto.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budimeksu SA w 2009 r.

Wyniki Grupy Budimex za III kwartał 2009 roku

Komentarz prezesa zarządu Budimeksu SA Dariusza Blochera:

“W trzecim kwartale br. Grupa Budimex wypracowała dobre wyniki mimo, że saldo rezerw na potencjalne straty na kontraktach  wzrosło o 146 736 tysięcy złotych. Istotny wzrost rezerw wynika ze stosowanego przez Budimex od lat bardzo ostrożnego i konserwatywnego podejścia do wyceny spodziewanych na kontraktach marży i uwarunkowany jest podpisaniem kontraktów o długim okresie realizacji i dużej wartości, takich jak A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie, czy A2 Stryków - Konotopa odcinek E. Rezerwy te będą rozwiązywane w kwotach adekwatnych do realizowanej na kontraktach sprzedaży.”

Komentarz do wyników finansowych Grupy Budimex za I kwartał 2009 roku

Ze względu na utrzymujące się dłużej przymrozki sprzedaż w pierwszym kwartale br. była nieznacznie niższa od uzyskanej w analogicznym okresie roku 2008.
Jednakże pierwszy kwartał br. można uznać za udany. Grupa wypracowała 3,9% zysku na działalności operacyjnej. Tak dobry wynik zawdzięczamy poprawie marż na kontraktach. Zakładamy, że sprzedaż Grupy w 2009 nie powinna być mniejsza od uzyskanej w roku ubiegłym.

Komentarz do wyników finansowych za 3 kwartały 2008 roku

Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Budimex wraz z komentarzem do skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Budimex za trzy kwartały 2008 roku

 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu